ชื่อ: หลวงพ่อเกษม

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ธาดา ธราดล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา

"หลวงพ่อเกษมเขมโก เปิดป่าช้าดวงตาเห็นธรรม พระนักปฏิบัติธรรมที่ยึดถือสมถะเป็นที่ตั้งไม่นิยมในลาภยศสรรเสริญใดๆมุ่งศึกษาหาความจริง ค้นคว้าสาระของชีวิต
ภาษิตสอนธรรม
...การเห็น เป็นเหตุแห่ง การคิด"