ชื่อ: เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์  

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: รศ. สมลักษณ์  สันติโรจนกุล

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

เนื้อหา