ชื่อ: เที่ยวเมียนมาร์

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: วิภา เพิ่มทรัพย์, วศิน เพิ่มทรัพย์, ดวงพร เกี๋ยงคำ, พิษณุ ปุระศิริ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

เนื้อหา

 ย่างกุ้ง ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหามุนี วัดอานันดา หงสาวดี อิระวดี มัณฑะเลย์ ชเวซิกอง ชเวตาเรือง ทะเลสาบอินเล ถนนสุเหล่ สะพานอูเบ็ง