ชื่อ: สิ้นทางสายไหม

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

เนื้อหา

เส้นทางสายไหมไหลเลื้อยผ่านไปตรงหัวใจของทวีปเอเซีย ทอดข้ามระหว่างจีนทางตะวันออกกับปาร์เธียและโรมทางตะวันตกซึ่งมีระยะทางถึง 1 ใน 4 ของความยาวเส้นศูนย์สูตร ทั้งมั่งคั่งและง่อนแง่นเกินกว่าที่จะมีสันติภาพอันยืนยาว...