ชื่อ: แมร์ฮาบา ตุรกี

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: วิภาพร รุตท์โชติ, มังกร สรพล

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

เนื้อหา

 เมืองที่น่าเที่ยว ติดอันดับยอดฮิต ไม่มีเมืองไหนเกิน "ตุรกี" เพราะใครๆ ก็อยากจะสัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นั่นคือ สุเหร่าฮาเกียโซเฟีย (โบสถ์เซนต์โซเฟีย) ชมฮาเร็มและกรุมมหาสมบัติในพระราชวังทอปกาปี โรงอาบน้ำแบบเตอร์กิชแห่งพระราชวังโดลมาบาห์เชมุดใต้ดินไปชมอ่างเก็บน้ำโรมันโบราณเยเรบาทัน ล่องเรือที่ช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งในตลาดแกรนด์บาซาร์ ชิมเคบับและกาแฟตุรกีแกล้มเตอร์กิชดีไลต์ นอกจากนี้ยังมี 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า คือ วิหารอาร์เทมิส ที่เมืองเอเฟซุสม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิสแห่งเมืองเพอร์กามอน ปราสาทปุยฝ้ายปามุคคาเล และนครใต้ดินเคย์มากลิที่คัปปาโดเกีย