ชื่อ: Cooool...อินเดีย

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ภัทรพงษ์ รัตนเสวี

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

เนื้อหา

 ผมอาจโชคดีบ้างที่ได้อ่านต้นฉบับหนังสือเล่มนี้เป็นคนแรกๆได้รู้ว่ายอดเขาคันเชงจุงก้าไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาหยึกหยักที่อาบคลุมด้วยหิมะ ทว่าห้อมล้อมไปด้วยสีสันของผู้คนและบ้านเรือนที่อยู่เบื้องล่าง และได้เห็นว่าในแววตาของคนรอบข้างที่เธอเลือกไปสัมผัสนั้นจริงแท้เพียงใด