ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอน ศรีธนญชัย

หมวด: วรรณกรรมไทย

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา