ชื่อ: นครสินบน

หมวด: เบ็ดเตล็ด

สำนักพิมพ์: พาส เอดูเคชั่น

เนื้อหา