ชื่อ: พิชิตหุ้นและอนุพันธ์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคขั้นสูง

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา