ชื่อ: พิชิตหุ้นด้วยกราฟแห่งเทียน

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา