ชื่อ: ตราไว้ในดวงจิต

หมวด: นิยาย

สำนักพิมพ์: ชมรมเด็ก

เนื้อหา