ชื่อ: บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

หมวด: การบริหารงานบุคคล

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา