ชื่อ: การบัญชีห้างหุ้นส่วน

หมวด: การศึกษา

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

เนื้อหา