ชื่อ: The House บ้านเช่าวิญญาณหลอน

หมวด: เรื่องสั้น

สำนักพิมพ์: อักขระบันเทิง

เนื้อหา