ชื่อ: สี่กษัตริยาแห่งปาตานี

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา