ชื่อ: ตำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวง

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

เนื้อหา