ชื่อ: กำเนิดทุนสามานย์ เผด็จการ (เงิน) ยึดโลก

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

เนื้อหา