ชื่อ: รับมือ  เทวสุรสงครามสยามประเทศ

หมวด: พยากรณ์-โหราศาสตร์

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ตอนที่ 1 คำนำ

ตอนที่ 2 ดวงเมืองเข้มแข็งจริงหรือไม่

ตอนที่ 3 การอ่านและทัศนะของครูโหรบางท่านต่อดวงเมือง

ตอนที่ 4 อะไรคือดวงแตก

ตอนที่ 5 ดวงเมืองแตกจรด้วยเกณฑ์อะไร

ตอนที่ 6 ดวงเมืองแตกจรรอบนี้เริ่มเมื่อใด

ตอนที่ 7 สองฝ่ายที่แยกกัน ใครชนะใครแพ้

ตอนที่ 8 ดวงเมืองจะพ้นช่วงแตกหรือหมดเคราะห์รอบนี้เมื่อใด

ตอนที่ 9 วิธีรับมือกับดวงเมืองแตกง่ายๆ

สวดพระปริตรเพื่อป้องกัน ต้านทานความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น

 

ประวัติการยืม - คืน

วันยืม วันคืน
2016-03-07 11:12 2018-04-03 19:04
2016-02-19 14:03 2018-04-03 19:04