ชื่อ: ขอบเขตอำนาจในการไม่ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเลือกตั้งให

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา