ข้อมูลหนังสือ

[title]

อานุภาพแห่งธรรม

หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : พระอาจารย์มานพ อุปสโม      
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
4
Average: 4 (1 vote)
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

หนังสือ ?อานุภาพแห่งธรรม? ได้เรียบเรียงมาจากธรรมะบรรยายของพระอาจารย์มานพ อุปสโม เนื้อหาในเล่มนี้ เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงค้นพบความเป็นจริงของสภาพธรรม ของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวข้องกับตัวเรา หากบุคคลใดมีโอกาสได้นำไปศึกษา นำไปปฏิบัติก็จะเกิดความเข้าใจ หากบุคคลใดเข้าใจแล้ว ใจไม่เป็นทุกข์ ดับทุกข์ทางใจได้ เพราะ ?ใจ? เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุด อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด คุ้นเคยกับเราที่สุด