ข้อมูลหนังสือ

[title]

อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี

หมวด : หมวดบริหาร-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : John P. Kotter
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

สร้างจิตสำนึกผู้นำ ขั้นตอนสำคัญ ที่นำไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ทุกคนในองค์กรถูกสอน-ถูกสั่ง-ถูกโน้มน้าวให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและก็รู้ๆอยู่ด้วยว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็น การใช้กลยุทธ์ใหม่ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างองค์กร สารพัดสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือ ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการกลับเกิดขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็น บางกรณีก็เปรียบได้กับการเข็นครกขึ้นภูเขาที่ยากเย็นและแสนเข็น นี่ยังไม่นับรวมที่ต้องหยุดช