ข้อมูลหนังสือ

[title]

หุ้น vs. เศรษฐศาสตร์

หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : Mr. Bull
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

อธิบายพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผล เพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน