ข้อมูลหนังสือ

[title]

สูตรลับ งบการเงิน (Cashier)

หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

รายละเอียดหนังสือ
เรื่องของเงินที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประกอบธุรกิจ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิจการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล "สูตรลับ..งานการเงิน (Cashier)" เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะช่วยแนะแนวทางดารดูแลและควบคุมงานการเงินในกิจการของท่าน ทั้งเรื่องการจ่ายเงิน การรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร รายการเทียบเท่าเงินสด ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในกิจการของท่าน