ข้อมูลหนังสือ

[title]

สุขเหนือสุข

หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

หนังสือธรรมะที่ให้หลักคิดง่ายๆ ในการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทัน เพื่อรักษาใจให้มีความสงบเย็นและเป็นสุขได้ ความสุขที่แท้นั้นขึ้นอยู่กับการวางใจอย่างถูกต้อง ถ้าวางใจเป็น ไม่ว่าใครจะได้มากกว่าเรา เราก็ยังมีความสุข เพราะพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ และแม้จะประสบความผันผวนปรวนแปรในชีวิตอย่างไรก็ไม่หวั่นไหว ใจเป็นปกติเพราะรู้ดีว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิต ใจที่มองเป็นและเห็นตรงคือหลักประกันแห่งความสุขที่แท้ หากเราดูแลรักษาใจให้ดี ย่อมไม่หวั่นกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แม้มีเหตุร้ายเข้ามากระทบ ก็ไม่ปล่อยให้มันกระเทือนถึงใจ ทั้งยังสามารถหาประโยชน์จากมัน หรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้