ข้อมูลหนังสือ

[title]

สุขฟรีๆ... ยังมีในโลก

หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : Mr. Tony
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"ความผิดพลาดล้มเหลวเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ไม่ต้องปรุงแต่งความรูสึกในด้านลบให้เกิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีก
ให้ใช้ความผิดหวังนั้นเป็นครูสอนใจ
ที่สำคัญอย่าเอาแต่คร่ำครวญอยู่ฝ่ายเดียว
เพราะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาเลย
"