ข้อมูลหนังสือ

[title]

แลนไร้สาย

หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับแลนไร้สาย ได้แก่ การจำแนกประเภท การควบคุมการเข้าใช้สื่อ การมอดูเลชั่นแบบต่างๆ เช่น โอเอฟดีเอ็ม (OFDM) โดยมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานไว-ไฟ (Wi-Fi) IEEE 802.11b และ g ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับชั้นดาต้าลิงค์และชั้นกายภาพ รวมถึงมาตรฐานใหม่ เช่น IEEE 802.11e ที่รองรับการประกันคุณภาพ (QoS) สำหรับการสื่อสารแบบสื่อผสม ตลอดจนภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นกับแลนไร้สาย การรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล (WEP และ WPA) นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงการออกแบบแลนไร้สายสำหรับองค์กรขนาดต่างๆ การสำรวจความครอบคลุมสัญญาณ รวมถึงเสนอประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้งานที่ได้จากการติดตั้งใช้งานจริงในมหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา