ข้อมูลหนังสือ

[title]

รู้เท่าทันการเงิน เวลา อัตรา ความเสี่ยง

หมวด : ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : ธนเดช มหโภไคย
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมในการบริหารด้านต่างๆ ความด้อยในการจัดการด้านใดด้านหนึ่ง อาจหมายถึงปัญหาหรือขยายจนถึงขั้นวิกฤติของกิจการก็ได้