ข้อมูลหนังสือ

[title]

เมืองลพบุรีในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สายน้ำ
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้ลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ทรงใช้เป็นฐานที่มั่นป้องกันการคุกคามจู่โจมบุกเข้าถึงพระองค์ได้โดยง่ายของฝ่ายกบฏในอยุธยา และการบูรณะปฏิสังขรณ์ลพบุรีช่วยคลี่คลายทุกข์ในพระทัย อันเนื่องมาแต่การได้ราชสมบัติของพระองค์มากที่สุด ทรงโปรดประทับที่ลพบุรีปีละ 8 เดือน แม้วาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ทรงสวรรคตที่ลพบุรี