ข้อมูลหนังสือ

[title]

เมล็ดพันธุ์แห่งธรรม 3 จอมปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา

หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ธรรมะปัญโญ
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"3 จอมปราชญ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นดังแม่ทัพแห่งธรรมที่ตราทัพไปทั่วโลก
ส่งผ่านพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทุกหย่อมหญ้า
เพื่อหวังจะนำความเบิกบานและตื่นรู้สู่ทุกผู้ทุกคน
"