ข้อมูลหนังสือ

[title]

เพาะชำความคิด

หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"Life is Journey แต่ละวันชีวิตของคนเรา มักจะมีช่วงจังหวะการเดินทางของความคิด ที่เกิดจากเห็นโลกภายนอกแล้วสะท้อนถึงความรู้สึกอันเป็นสัจธรรมภายในอยู่เสมอ 'เพาะชำความคิด' จึงเป็นผลผลิตจากการเดินทางของกายกับจิต แล้วกลายเป็นความคิดที่ตกผลึกดังเล่มนี้ คำคิดทั้งหมดนี้โดยเจตนาประสงค์ ก็เพื่อพร่ำสอนตนเองให้เกิดการตระหนักรู้ในสัจธรรม และมีชีวิตอิสระเรียบง่ายที่จะเรียนรู้อยู่กับโลกตามความเป็นจริงนั่นเอง "