ข้อมูลหนังสือ

[title]

พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก

หมวด : ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : มงคล กรัตะนุตถะ
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และการได้โอกาสไปบรรยายตามองค์กรต่างๆ กว่า 160 องค์กร รวมแนววิธีคิดของคนที่เป็นผู้นำองค์กร วิธีคิดของพนักงาน ผสมผสานกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตของผู้เขียนที่ขัดเกลาจนเกิดหนังสือเล่มนี้
* เรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation
* หลักการการสร้างความสำเร็จที่ใครๆ ก็ทำได้
* หลักการสร้างความเชื่อ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
* หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติเชิงบวก
* 7 เคล็ดลับในการสร้างความสุขและความสำเร็จต่อตนเอง