ข้อมูลหนังสือ

[title]

ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย จากแดนอารยธรรมไวกิ้ง สู่ต้นแบบรัฐสวัสดิการโลกร่วมสมัย สังคมเสรีประชาธิปไตย และกำเนิดบลูทูธ! History of Scandinavia: From the Viking Age to Welfare States, Social Democracy and Bluetooth!

หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ปรีดี หงษ์สต้น
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

สแกนดิเนเวีย ประกอบด้วย เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน
 
คือ กลุ่มประเทศสำคัญต่อพัฒนาการยุโรปเหนือ ทะเลบอลติก และต่อรัสเซีย 
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
 
คือ ดินแดนยุโรปใกล้ขั้วโลกเหนือ อันมีฤดูหนาวมืดมิดยาวนาน
และมีพระอาทิตย์สว่างถึงเที่ยงคืนในฤดูร้อน
 
คือ ดินแดนเก่าแก่ที่เข้าสู่ประวัติศาสตร์ผ่านชาวไวกิ้ง มีอารยธรรมสืบเนื่องนับพันปี
 
คือ ดินแดนอุตสาหกรรมเหล็ก ต่อเรือ ส่งออกปลาค็อด แฮร์ริง แซลมอล
 
คือ ดินแดนที่พบแหล่งน้ำมันดิบสร้างรายได้มั่งคั่ง
 
คือ ดินแดนในฝันที่ได้ชื่อว่ามีประชากรที่มีความสุขที่สุด ตันแบบรัฐสวัสดิการ
 
คือ ดินแดนเสรีประชาธิปไตย ประชาชนมีเสรีภาพเท่าเทียม
 
คือ ดินแดนแห่งสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีในโลกร่วมสมัย
 
.
 
หากแต่เหรียญมีสองด้านเสมอ
 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา พื้นที่เพาะปลูกน้อยไม่เพียงพอบริโภค 
 
สังคมสูงวัยเป็นความท้าทายของการวางแผนเรื่องแรงงานในระยะยาว 
 
รัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมที่หาทางประนีประนอมระหว่างทุนนิยม
และสังคมนิยมอย่างยากเย็น
 
คนกลุ่มเดิมและผู้อพยพกลุ่มใหม่ต่างมีอัตลักษณ์และข้อเรียกร้องตามสิทธิมนุษยชน
 
เหตุการณ์ในโลกร่วมสมัยกำลังท้าทายชาวสแกนดิเนเวียให้นำบทเรียนจากอดีต
มาปรับใช้เพื่ออนาคตอันยั่งยืน ทั้งต่อภูมิภาคและต่อโลก