ข้อมูลหนังสือ

[title]

เด็กดี ครบด้านสร้างได้

หมวด : เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : นันทวดี
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"การอบรมสั่งสอน ปลูกฝังสิ่งที่ดีต่างๆ ให้กลายเป็นนิสัยที่ดี
พ่อแม่ควรจะกระทำอย่างถูกต้องไปพร้อมๆ กันทุกด้านเพื่อให้เขาเติบใหญ่เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม
หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้เขามีคุณค่าในตัวเอง
"