ข้อมูลหนังสือ

[title]

เจาะลึก...เคล็ด (ไม่) ลับ 95 เทคนิคกับ Access

หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเทคนิคเคล็ดลับต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ถึง 95 เทคนิค ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้พบและจัดการกับปัญหาด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดจากความรู้และประสบการณ์การทำงานของผู้เขียนโดยตรง ที่ถูกถ่ายทอดจากความรู้และประสบการณ์ทำงานของผู้เขียนโดยตรง ด้วยภาษาที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน ทำความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ทำความเข้าใจได้ง่าย และมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้อ่านที่มีพื้นฐานทางด้าน Access ในระดับเบื้องต้น ไปจนถึงผู้ใช้งานในระดับสูง