ข้อมูลหนังสือ

[title]

เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NAPEs

หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

หนังสือ "เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPEAs"
จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชี ผู้บริหารของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน