ข้อมูลหนังสือ

[title]

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

ภาษาอังกฤษนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด หากเราเข้าใจรูปแบบส่วนที่เป็นโครงสร้างของประโยค ถ้าแม่นในส่วนนี้แล้ว
ที่เหลือก็เพียงแค่แปลคำศัพท์ให้ถูกต้องเท่านั้น หนังสือเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษเล่มนี้ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นข้อสอบ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ Vocabulary, Grammar, Structure, Conversation และ Reading รวมถึงส่วนของเนื้อหาในเรื่อง Tense ทั้ง 12 Tense
ที่มักจะใช้สอบบ่อย ซึ่งผู้จัดทำเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นเรื่องหลัก ๆ ที่มักจะนำมาใช้ในการสอบเข้าหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะสอบเข้าได้นั้น
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของผู้อ่านเองด้วย ว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากเพียงใด  หากเราทำด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว
เชื่อว่าความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน