ข้อมูลหนังสือ

[title]

เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย

หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ภานุศร เครือปัญญาดี
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เจ้าฟ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณจิตและเป็นผู้ทรงงานกระทำมหาประโยชน์แก่ชนชาวไทยมานับทศวรรษ
พระองค์ไม่เคยหยุดยั้งการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเลย
ทรงเป็นเจ้าฟ้านักพัฒนา ขัตติยนารีแห่งสยามประเทศอย่างแท้จริงในหัวใจของชาวไทยทุกคน
"