ข้อมูลหนังสือ

[title]

เคล็ดสร้างบุญแบบง่าย แต่พบสุข รุ่งเรืองฉับพลันทันที

หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ฤทธิญาโณ
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

พอพูดถึงการสร้างบุญบารมีหลายคนคิดว่าดูเหมือนจะยาก คิดว่าเป็นเรื่องของพระหรือนักบวชมากกว่า
แต่จริงๆ แล้วพระพุทธเจ้าเองก็เคยเป็นมนุษย์ปุถุชนเช่นเดียวกับคนทั้งหลาย
โดยพระองค์ก็เริ่มสร้างเริ่มบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นลำดับๆ ไป จากระดับธรรมดาไปจนถึงขั้นสูงสุด
อันเป็นข้อพิสูจน์ว่าปุถุชนเช่นเราทุกคนก็สามารถสร้างได้เช่นเดียวกัน
แม้จะไปไม่ถึงระดับสูง แต่หากทำแล้วย่อมส่งผลดีให้แก่ชีวิตแน่นอน