ข้อมูลหนังสือ

[title]

ไขปัญหากรรมและธรรมจากพระอริยเจ้า

หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ธ.ธรรมรักษ์
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"คำสอน ธรรมะ ความเชื่อต่างๆ ในพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายหลายอย่าง
แน่นอนว่าชาวพุทธ หรือแม้กระทั่งคนที่สนใจก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าอย่างไหนคือเรื่องจริงเรื่องเท็จบ้าง
จึงรวบรวมเทศนาธรรมเกี่ยวกับหลากคำถามจากคนทั้งหลายไว้ในหนังสือเล่มนี้
เพื่อความกระจ่าง และให้เป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของทุกท่านสู่ความสุข
"