ข้อมูลหนังสือ

[title]

แก่นแท้ป๋าจื่อ 5 โครงสร้าง

หมวด : พยากรณ์-โหราศาสตร์
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง : Joey Yap (โจอี ยับ)
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

พบกับผลงานเล่มที่สองในชุดแก่นแท้ปาจื่อ ของ "โจอี ยับ" โดยเล่มนี้จะเป็นคำแนะนำที่ว่าด้วยโครงสร้างปาจื่อ รวม 5 โครงสร้าง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณเป็นคนโครงสร้างแบบใด มีวิธีดำเนินชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกอย่างไร ในขณะที่วันเจ้าธาตุของคุณแสดงว่าคุณเป็นใคร บ่งบอกถึงตัวตนพื้นฐานและลักษณะเฉพาะตัวของคุณ และเป็นเครื่องหมายของแก่นแท้แห่งบุคลิกภาพและลักษณะของอุปนิสัย คุณสมบัติพฤติกรรม จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ โครงสร้างปาจื่อจะบอกถึงพฤติกรรมและทัศนคติในแง่สัมพันธ์กับโลก จุดแข็ง และจุดอ่อนของคุณในแง่ที่สัมพันธ์กับคนอื่นและเหตุการณ์ต่างๆ ในแง่ของอาชีพการงาน ครอบครัว และเพื่อนๆ รวมทั้งอาชีพการงานที่เหมาะสม และเส้นทางสู่ความมั่นคง คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างปาจื่อทั้ง 5 โครงสร้างในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณรู้ว่าทำไมคนบางคนจึงเป็นอย่างที่พวกเขาเป็น และคุณควรทำอย่างไรบ้างในการรับมือกับลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างหลากหลาย และเปี่ยมด้วยสีสันในชีวิตคุณ