ข้อมูลหนังสือ

[title]

Super Easy Excel

หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

คู่มือ Excel ฉบับพกพา ที่เนื้อหาอัดแน่นตั้งแต่ระดับง่ายๆ ขั้นอนุบาลเริ่มเรียนรู้ ไต่สู่ขั้นเทพ Excel ไขข้อข้องใจกับการใช้งาน การใช้สูตร ฟังก์ชั่น ที่มักพบเจอประจำแต่ทำไม่เป็น การจัดการเรื่องวุ่นๆ ไปจนถึงคีย์ลัดทีผู้ใช้อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน ถ่ายทอดด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจเร็ว ทำตามได้ทีละขั้นตอน