ข้อมูลหนังสือ

[title]

Smarter Meeting เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น

หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

พบกับการประชุมรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพที่จะทำให้ท่านลืมบรรยากาศการประชุมรูปแบบเก่าๆ ไปเลย และนำเสนอเทคนิค แนวทาง และตัวอย่างเท่าที่มีประสบการณ์ แล้วนำมาผสมผสานกับความคิดเห็นใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ หนังสือเล่มนี้เล่มนี้จึงขอทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดของผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ให้สามารถพัฒนาระบบการประชุมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Smarter Meeting ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน