ข้อมูลหนังสือ

[title]

Situational Dialogue บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : จู้จี้จุกจิก
ผู้แต่ง : แองจี้ วรวิภา
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

รวม 80+ กลุ่มคำ ของบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
หัวข้อต่าง ๆ ในหนังสือมีดังต่อไปนี้
1. Greetings and Goodbyes (การกล่าวคำทักทายและการกล่าวคำลา)
2. Congratulations and Thank you (การกล่าวแสดงความยินดีและการกล่าวขอบคุณ)
3. Apology and Forgiveness (การกล่าวคำขอโทษและการกล่าวคำให้อภัย)
4. Offering help and Asking a favor (การเสนอให้ความช่วยเหลือและการขอความอนุเคราะห์)
5. Asking and giving directions (การถามและบอกทิศทาง)