ข้อมูลหนังสือ

[title]

Shortcut Japanese พูดญี่ปุ่นทันใจ!

หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : วาสนา ประชาชนะชัย
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

ฝึกพูดญี่ปุ่นจากกว่า 30 สถานการณ์ 750 ตัวอย่างประโยค พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่ายด้วยตัวอักษรญี่ปุ่น โรมันจิ คำอ่านไทยและคำแปล เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนญี่ปุ่นด้วยตัวเอง