ข้อมูลหนังสือ

[title]

49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ

หมวด : หมวดบริหาร-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ดร. เรวัต ตันตยานนท์
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

หนังสือ ”49 ไอเดีย    สร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ”   เล่มนี้ออกมาพร้อมกับตัวอย่างจากหลายๆธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เกิดจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด   ไอเดียดีๆ   มักจะแวบออกมาจากการผสมผสานของสิ่งต่างๆ   ที่ได้รับรู้หรือเห็น   ยิ่งกว่าการรับรู้มีความหลากหลายโอกาสที่จะเกิดการผสมผสานให้ออกมาเป็นไอเดียใหม่ๆ    จะมีได้มากขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านเกิดไอเดียที่จะนำมาผสมผสานให้เกิดธุรกิจในแนวที่ท่านชอบและถนัดเป็นธุรกิจที่เป็นตัวตนของท่านจริง ๆ   โดยไม่ต้องลอกเลียนแบบใครอีกด้วย   เมื่อได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัดแล้ว   ความสำเร็จเชิงธุรกิจก็อยู่ไม่ไกลเกินที่ท่านจะเอื้อมถึง