ข้อมูลหนังสือ

[title]

4,300 ศัพท์พิชิต crossword

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : ภาวาโน่บุ๊ค
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีจำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 3-10 ตัวอักษร 
สำหรับนำไปเป็นแนวทางให้ผู้เล่นเกม Crossword ไปวางแผน ค้นหาคำศัพท์ ต่อตัวอักษร
เพื่อให้ได้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องตามพจนานุกรม โดยได้จัดเป็นกลุ่มตามลำดับตัวอักษรน้อยไปหามาก